Nasze Towarzystwo

Towarzystwo Niemiecko-Polskie Pomorza Przedniego od 2002 r. działa na rzecz wspólnego rozwoju w polsko-niemieckim regionie przygranicznym: Pomorze Przednie – województwo Zachodniopomorskie, aktywnie uczestnicząc w kształtowaniu regionu. Członkowie Towarzystwa popularyzują wiedzę o Polsce i jej mieszkańcach, języku, kulturze i współczesności oraz nawiązują kontakty z Polakami.

Towarzystwo jest członkiem, wraz z innym lokalnymi stowarzyszeniami, Federalnego Zrzeszenia Towarzystw Niemiecko-Polskich, które wydaje dwujęzyczny, polsko-niemiecki, magazyn DIALOG.